REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. publikuje poniżej regulamin Newslettera:

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Naciśnięcie przycisku "subskrybuj" jest równoznaczne ze zgodą na poniższe warunki.

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, informacjach, wydarzeniach i nowościach Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5. Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] o przykładowej treści: “Proszę o anulowanie subskrypcji dla adresu e-mail: [email protected]

7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

8. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

9. Adeszkolenia Kasprzak i Rachlewicz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.