Najnowsze wpisy

Podnoszenie pewności siebie czy empatia? Co warto w sobie poprawić?

Jednym z często wybieranych warsztatów w Adeszkolenia jest podnoszenie pewności siebie. O pomoc zwracają się do mnie osoby, które mają dość postawy uległej, są niezadowolone ze swoich wyników, wyglądu, zachowania oraz wyborów. Praca z takim klientem wymaga ode mnie wielkiego zaangażowania, szczerości, budowania intymności i zaufania. Bywa i tak, że uczestnik wyładowuje swoje emocje i po prostu płacze (co jest naturalnym odruchem). Wielką satysfakcję daje mi widok, kiedy po kilku spotkaniach jest pewniejszy siebie i swojej wartości a na jego twarzy maluje się uśmiech.

Są i tacy klienci, którzy pewności siebie mają aż nadto. Przejawiają postawę agresywną. Zapisują się na warsztat ,empatia’ pod presją otoczenia. Tzn. z polecenia służbowego lub partnera. Fakt, że motywacja do uczestniczenia w warsztatach pochodzi z zewnątrz powoduje, że ja, jako trener muszę uświadomić uczestnikowi, pole do zmian (co wymaga czasu). Zgłaszają się do mnie osoby roszczeniowe, pewne siebie, agresywne. Stawiające swoje racje i potrzeby nad dobro innych często się do tego nie przyznając. Ich komunikaty są kąśliwe, ironiczne w trybie rozkazującym. Często wyładowują swoje emocję poprzez śmiech lub krzyk. Wielką satysfakcję daje mi widok, kiedy po kilku spotkaniach stają się wrażliwsi.

Nie chodzi o to, by na szkoleniu z podnoszenia pewności siebie stworzyć gladiatora a na warsztatach z empatii królewnę śnieżkę. Celem jest wypracowanie takiej postawy, dzięki której nie cierpi ani inicjator ani osoby w jego otoczeniu.

Pewność siebie to nie wyższość a śmiałość. Empatia zaś to nie uległość a zrozumienie. W obydwóch przypadkach dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna umiejętność- umiejętność przyjmowania i udzielania krytyki. Osoba o niskiej pewności siebie przejmuje się każdą uwagą i boi się wyrażać, co myśli i czuje. Osoba o niskiej empatii wyrazi krytykę nie zważając na jej skutki.

Nikt z nas nie rodzi się pewny siebie bądź empatyczny, dopiero poprzez doświadczenia kształtują się nasze postawy.

Jeżeli ktoś zada Ci pytanie:

Gdybyś miał do wyboru być osobą, która ma niskie poczucie własnej wartości, lecz być empatyczną lub być osobą z wysokim poczuciem własnej wartości, lecz nielicząca się ze zdaniem innych- co być wybrał/ wybrała?

Najwspanialej jest kochać siebie i innych. Być uważnym na własne potrzeby i potrzeby innych. Być otwartym na niesienie pomocy sobie i innym.